Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande och Kassör

  • Agneta Åkerberg Skrea LRF, Bobergs Byalag

Ledamöter

  • Roland Alexandersson SNF Falkenberg
  • Ingvor Johansson Södra skogsägarna
  • Lars Andersson STF Södra Halland
  • Lars Åke Östergren Susedalens Kraft AB
  • Anders Carlsson LRF Rävinge-Steninge-Getinge
  • Leif Johansson Getinge samhällsförening

Samordnare/sekreterare

  • Ellinor Waldemarson Halmstads kommun, 035-13 70 00,
    ellinor.waldemarson@halmstad.se