Suseån och dess omgivningar

Suseån är Hallands femte största vattendrag och rinner genom Halmstads och Falkenbergs kommuner. Den har två nästan lika stora grenar, Slissån som rinner från Gräsås och ner mot Slättåkra och Kvibille, och Mostorpsån som rinner från Efshult, förbi Asige och ner till Mostorp. Åsträckan från Kvibille, genom Getinge och förbi Slöinge, Heberg och genom Boberg är Suseåns huvudfåra.  Suseån mynnar i Kattegatt ungefär en mil söder om Falkenberg.

Här finns samlad information om Suseån för den som vill veta mer och få tips på trevliga utflykter.

Axplock från naturen runt Suseån

Naturguidning längs med Suseån