Om Suseån och vattenrådet

Suseån är Hallands femte största vattendrag och rinner genom Halmstads och Falkenbergs kommuner. Den har två nästan lika stora grenar, Slissån som rinner från Gräsås och ner mot Slättåkra och Kvibille, och Mostorpsån som rinner från Efshult, förbi Asige och ner till Mostorp. Åsträckan från Kvibille, genom Getinge och förbi Slöinge, Heberg och genom Boberg är Suseåns huvudfåra.  Susåen mynnar i Kattegatt ca en mil söder om Falkenberg.

Vattenrådet bildades 2009 och blev 2013 en ideell förening. Vattenrådet hade 2019 ca 100 medlemmar och flera sektorer i samhället är delaktiga.

Mer information om medlemmar och hur du blir medlem finns här.