Aktiviteter

Suseåns vattenråd arrangerar ofta aktiviteter av olika slag och styrelsen är ofta ute på konferenser och deltar i utbildningar för att samla in kunskap till vattenrådet. Här samlar vi information om vad som är på gång i Suseåns vattenråd eller i närområdet. I Arkivet hittar du information om genomförda aktiviteter.

Årsmöte för Suseåns vattenråd 23 mars kl 19-21 (digitalt)

Kallelse till mötet hittar du här!

Intervjuer med lantbrukare som vågar bruka nytt!

Under december 2020 är inget sig likt. Covid 19 härjar i landet och världen och alla fysiska möten är inställda. Men det stoppade inte Lina Floer Svensson och Harald Lagerstedt från att samla och sprida information om fyra lantbrukare inom Suseåns avrinningsområde som tänker och testar nya vägar att bruka jorden. Intervjuerna hittar du här .

Biotopkartering av delar i Suseån

Suseåns vattenråd blev 2019 beviljade 395 000 kr för att kartera naturvärden och vattendragets karaktär i en så kallad biotopkartering. Under 202 har konsulterna Naturcentrum AB och Medins havs- och vattenkonsulter handlats upp för genomförandet av karteringen. Mer information om vilka sträckor som kommer att vara med i karteringen kommer inom kort…

Synoptiska vattenprovtagningar i Hasslebäcken, Årstadbäcken och Boarpsbäcken under 2020

LEVA-samordnarna och Medins havs och vattenkonsulter har tagit så kallade synoptiska provtagningar i tre av Suseåns biflöden. Med synoptisk provtagning menas att man provtar på flera platser på kort tid för att få en ”ögonblicksbild” av halterna av fosfor av kväve vid just det flödet som råder vid den tiden. Då får man en bild av hur halterna förändras i biflödet mellan provtagningspunkterna.

Rapporter och resultat av provtagningarna i Boarpsbäcken ser ni här.