Möteplats för alla som gillar Suseån

Välkommen till vår hemsida. Här kan du hitta mer information om vår medlemsorganisation där du själv kan bli medlem.

Medlemmar

I vattenrådet finns markägare, fiskeklubbar, kraftstationsägare, turistorganisationer, företagare, LRF-avdelningar, samhällsföreningar, Södra skogsägarna,  naturskyddsföreningen och privatpersoner. Den gemensamma nämnaren är att dem har ett stort engagemang för Suseån!

Vill du bli medlem? Det kostar ingenting men du får två nyhetsbrev/år, inbjudningar till aktiviteter och årsmötet på mejlen. Mejla samordnaren ellinor.waldemarson@halmstad.se så är du välkommen in i klubben.

Om Suseån och vattenrådet

Suseån är Hallands femte största vattendrag och rinner genom Halmstads och Falkenbergs kommuner. Den har två nästan lika stora grenar, Slissån som rinner från Gräsås och ner mot Slättåkra och Kvibille, och Mostorpsån som rinner från Efshult, förbi Asige och ner till Mostorp. Åsträckan från Kvibille, genom Getinge och förbi Slöinge, Heberg och genom Boberg är Suseåns huvudfåra.  Susåen mynnar i Kattegatt ca en mil söder om Falkenberg.

Vattenrådet bildades 2009 och blev 2013 en ideell förening. Vattenrådet hade 2019 ca 100 medlemmar och flera sektorer i samhället är delaktiga.

Mer information om medlemmar och hur du blir medlem finns här.

Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande

 • Ingvor Johansson Södra skogsägarna

Ledamöter

 • Agneta Åkerberg Skrea LRF, Bobergs Byalag, kassör
 • Roland Alexandersson SNF Falkenberg
 • Fredrik Klang, Skrea LRF
 • Lars Andersson STF Södra Halland
 • Lars Åke Östergren Susedalens Kraft AB
 • Anders Carlsson LRF Rävinge-Steninge-Getinge
 • Leif Johansson Getinge samhällsförening

Samordnare/sekreterare

 • Ellinor Waldemarson Halmstads kommun, 035-13 70 00,
  ellinor.waldemarson@halmstad.se