Styrelse

Styrelse och referensgrupp

I Suseåns vattenråd finns plats för alla som bor och/eller verkar inom avrinningsområdet. Det råder god och hjärtlig stämning på mötena, vi lyssnar på varandra och får mer kunskap och förståelse om varandras intressen.

Vill du engagera dig? Tveka inte att ta kontakt med ordförande eller samordnaren.

Styrelsen

Ordförande

  • Ingvor Johansson

Ledamöter

  • Agneta Åkerberg, Skrea LRF och Bobergs Byalag, kassör
  • Roland Alexandersson, Naturskyddsföreningen i Falkenberg
  • Fredrik Klang, Skrea LRF
  • Lars Andersson, STF Södra Halland, vice ordförande
  • Lars Åke Östergren, Susedalens Kraft AB
  • Anders Carlsson, LRF Rävinge-Steninge-Getinge
  • Leif Johansson, Getinge samhällsförening

Samordnare/sekreterare

Ny kontaktinformation om samordnare uppdateras våren 2023

Referensgruppen

Suseåns vattenråd har också en stor och aktiv referensgrupp där ännu fler intressen finns representerade. Vattenrådet har ett särskilt referensgruppsmöte en gång om året där inriktning och aktiviteter för vattenrådets arbete diskuteras.

I referensgruppen ingår representanter från fiskevårdsområdesföreningar, fiskeklubbarna SFK Laxen och Falkenbergs SFK, Berte gård, Naturskyddsföreningen i Falkenberg och Halmstad, Suseåns sänkningsföretag, Kvibille byförening, Svenska turistföreningen Södra Halland, LRF-avdelningar och lantbrukare.