Verksamhet och dokument

Grunden för Suseåns vattenråds ideella förening är stadgarna och visionen. Varje år ansöker föreningen om bidrag från vattenmyndigheten och varje år hittills har föreningen beviljats ett bidrag om 40 000 kr. Det utgör grunden och möjligheten för informationsaktiviteter och styrelsens arbete under året.

Vattenrådets årsmötesprotokoll, redovisning från 2019 års verksamhet och verksamhetsplan för 2020