Styrelse och kontaktpersoner

Ordförande

 • Ingvor Johansson Södra skogsägarna

Ledamöter

 • Agneta Åkerberg Skrea LRF, Bobergs Byalag, kassör
 • Roland Alexandersson SNF Falkenberg
 • Fredrik Klang, Skrea LRF
 • Lars Andersson STF Södra Halland
 • Lars Åke Östergren Susedalens Kraft AB
 • Anders Carlsson LRF Rävinge-Steninge-Getinge
 • Leif Johansson Getinge samhällsförening

Samordnare/sekreterare

 • Ellinor Waldemarson Halmstads kommun, 035-13 70 00,
  ellinor.waldemarson@halmstad.se