Styrelse och referensgrupp

I Suseåns vattenråd finns plats för alla som bor och/eller verkar inom avrinningsområdet. Det råder god och hjärtlig stämning på mötena, vi lyssnar på varandra och får mer kunskap och förståelse om varandras intressen.

Vill du engagera dig? Tveka inte att ta kontakt med ordförande eller samordnaren.

Styrelsen

Ordförande

  • Ingvor Johansson

Ledamöter

  • Agneta Åkerberg, Skrea LRF och Bobergs Byalag, kassör
  • Roland Alexandersson, Naturskyddsföreningen i Falkenberg
  • Fredrik Klang, Skrea LRF
  • Lars Andersson, STF Södra Halland, vice ordförande
  • Lars Åke Östergren, Susedalens Kraft AB
  • Anders Carlsson, LRF Rävinge-Steninge-Getinge
  • Leif Johansson, Getinge samhällsförening

Samordnare/sekreterare

Ny kontaktinformation om samordnare uppdateras våren 2023