Arkivet

Här finner du presentationer från informationsaktiviteter och årsmöten, rapporter, examensarbeten och annan bra information som Suseåns vattenråd samlat på sig under åren.

Presentationer och dokumentation från möten och informationsaktiviteter

Årsmötesprotokoll

Informationsaktiviteter

Friska jordar ger friska vatten!

I September 2019 hade vattenrådet celebert besök av den Holländska forskaren Nick van Eekeren. Under en hel dag berättade han och visade 45 personer om vikten av jordhälsa och jordstruktur för produktionen men också för att hålla kvar och rena vattnet.

Presentation av Nick van Eekeren

Sammanfattning av Nicks presentation (på svenska)

Nick van Eekeren gräver ett hål för att undersöka markstrukturen

Rapporter från vattenprovtagningar, examensarbeten m.m.