Årsmöte för Suseåns vattenråd 23 mars

Suseåns vattenråd håller årsmöte den 23 mars kl 19-21. Mötet sker i år digitalt via TEAMs, om du vill delta på mötet men inte fått kallelsen via mejl kan du kontakta samordnaren på: ellinor.waldemarson@halmstad.se

Årsmötet inleds med information om vad som är på gång i Suseån:

  • Biotopkartering, vad är det och vad kan det användas till? Under 2021 kommer delar av Suseån att biotopkarteras. Per Saarinen från Naturcentrum berättar om vad det innebär.
  • LEVA – lokalt engagemang för vatten, åtgärdssamordnarna Harald och Lina informerar om vilka åtgärder dem hjälp markägare med och vad som är på gång i Suseåns avrinningsområde.
  • NAP – Nationell plan för omprövning av vattenkraft, Lars-Åke Östergren berättar om planerna för kraftverken i Suseån inför den tvingande omprövningen av miljövillkoren för kraftverken. Dessutom en uppdatering om Berte Qvarns ombyggnad av deras kraftverk, vad och när planeras det hända saker där?

Därefter blir det 15 min paus och sedan går årsmötet vidare med dagordning enligt stadgarna.

Varmt mött digitalt!