Författare: Agneta Åkerberg

 • Biotopkarteringen är klar!

  Äntligen är biotopkarteringen för Suseån etapp 1 klar! Suseåns vattenråd ansökte om och beviljades 395 000 kr för att kartlägga sammanlagt 60 km vattendrag. Biotopkarteirngen har utförts av Naturcentrum AB och Medins havs och vattenkonsulter AB. Ladda gärna ner och läs de här: Biotopkartering Suseån

 • Vattendag den 11 september 2021 på Sandbolet i Asige

  Välkomna på en vattendag för hela familjen vid Sandbolet i Asige. Lördagen 11 september mellan kl 11-14 arrangerar Suseåns vattenråd olika stationer där du kan gå runt och lära dig om vatten och Suseån. Tipspromenad för barn och vuxna med fina priser (pris till alla barn). Information om våtmarkernas många funktioner som livsviktig livsmiljö för…

 • Nyhetsbrev hösten 2021

  Nytt nyhetsbrev ute nu! Läs om resultat från vattenprovtagningar i Suseån, Hasslebäcken och Boarpsbäcken, uppdatering från åtgärdssamordnarna Lina och Harald i LEVA-projektet och fiskvägen vid Berte qvarn. Här läser du hela nyhetsbrevet!

 • Årsmöte för Suseåns vattenråd 23 mars

  Suseåns vattenråd håller årsmöte den 23 mars kl 19-21. Mötet sker i år digitalt via TEAMs, om du vill delta på mötet men inte fått kallelsen via mejl kan du kontakta samordnaren på: ellinor.waldemarson@halmstad.se Årsmötet inleds med information om vad som är på gång i Suseån: Biotopkartering, vad är det och vad kan det användas…

 • Lantbrukare som vågar bruka nya vägar

  I Suseåns avrinningsområde finns det lantbrukare som vågar testa nya vägar och som tar inspiration och kunskap från hela världen. Under vintern 2020/2021 har fyra personer med en särskild drivkraft och erfarenhet intervjuats, Dem tänker och gör på lite olika sätt men det dem har gemensamt är att dem bor och verkar i Suseåns avrinningsområde.…

 • Föreläsning och fältbesök med dr Nick van Eekeren 20 september

  Vattenrådet bjuder in till en heldag med dr Nick van Eekeren, en Holländsk forskare, som delar med sig av kunskap inom markkvalitet och hur man kan minska näringsförluster från jordbruksmarken. Föreläsningen och fältbesöket kommer att direkttolkas från Engelska till Svenska av Pauliina Jonsson. Föreläsningen äger rum på Laxbutiken i Heberg kl 9-12. Kom gärna några minuter före…