Föreläsning och fältbesök med dr Nick van Eekeren 20 september

Vattenrådet bjuder in till en heldag med dr Nick van Eekeren, en Holländsk forskare, som delar med sig av kunskap inom markkvalitet och hur man kan minska näringsförluster från jordbruksmarken. Föreläsningen och fältbesöket kommer att direkttolkas från Engelska till Svenska av Pauliina Jonsson.

Föreläsningen äger rum på Laxbutiken i Heberg kl 9-12. Kom gärna några minuter före så vi kan börja på utsatt tid. Förmiddagsfika kommer serveras vid lämpligt tillfälle.

Kl 12-12.30 Transport på egen hand ut i fält (samåkning uppmuntras)

12.30-15 äter vi lunch och Nick van Eekeren och Anders Carlsson från Skogsgård visar på praktiska exempel. Det finns mycket tid för frågor och diskussioner.

Dagen är kostnadsfri, Suseåns vattenråd bjuder på fika och lunch. Anmälan skickas till ellinor.waldemarson@halmstad.se senast 15 september. Anmäl om du önskar specialkost.

Dr. Nick van Eekeren är forskare på Louis Bolk institutet i Holland. Läs mer om Nick och de vetenskapliga artiklar han har producerat här.