Mötesplats för alla som gillar Suseån

Välkommen till vår hemsida. Här kan du hitta mer information om vår medlemsorganisation där du själv kan bli medlem.

Vattenrådets vision

Suseåns vattenråd

har som vision att Suseån ska ha en god ekologisk och kemisk status och cara en tillgång för alla inom avrinningsområdet; boende, verksamma och för det rörliga friluftslivet.

Foto: Ellinor Waldemarson

Suseåns vattenråd

ska vara en mötesarena för medlemmarna och vill inspirera till att åtgärder genomförs i samverkan eller på eget initiativ av enskilda personer, företag, föreningar och organisationer i avrinningsområdet.

”som att färdas i en annan värld”

Ingvor Johansson

Ordförande, Suseåns vattenråd