Biotopkarteringen är klar!

Äntligen är biotopkarteringen för Suseån etapp 1 klar! Suseåns vattenråd ansökte om och beviljades 395 000 kr för att kartlägga sammanlagt 60 km vattendrag. Biotopkarteirngen har utförts av Naturcentrum AB och Medins havs och vattenkonsulter AB.

Ladda gärna ner och läs de här: Biotopkartering Suseån