Vattendag den 11 september 2021 på Sandbolet i Asige

Välkomna på en vattendag för hela familjen vid Sandbolet i Asige. Lördagen 11 september mellan kl 11-14 arrangerar Suseåns vattenråd olika stationer där du kan gå runt och lära dig om vatten och Suseån.

  • Tipspromenad för barn och vuxna med fina priser (pris till alla barn).
  • Information om våtmarkernas många funktioner som livsviktig livsmiljö för många arter, reningsverk och vackra element i naturen.
  • Förevisning av biotopkartering och prova själv att kartera en egen sträcka. Svårare än du tror?
  • Information om Suseåns vattenråd och aktuella frågor för Suseån.

Vad tycker du är viktiga frågor för Suseån? Kom och berätta det för oss!
Suseåns vattenråd bjuder på korv med bröd att grilla vid Smedjan.

Parkera vid Sandbolet i Asige, därefter följ anvisad slinga och tipspromenad till fler aktiviteter. Varmt välkomna!